Design a site like this with WordPress.com
Aloitus

Julkilausuma Joroisten Demarit ry syyskokous 2022


Maakunnan tieverkko vaatii investointeja

Joroisten Demarit on tyytyväinen Marinin hallituksen aikaansaannoksiin. Hallituskausi on ollut erittäin poikkeuksellinen, ja hallitus on joutunut ratkomaan isoja kriisejä. Koronapandemia ja Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa ovat näkyneet meidän jokaisen arjessa.
Kriiseistä huolimatta Marinin hallitus on onnistunut työssään hyvin ja kyennyt tekemään merkittäviä uudistuksia, jotka ovat rakentaneet suomalaista yhteiskuntaa oikeudenmukaisemmaksi, reilummaksi ja inhimillisemmäksi. Hallitus muun muassa toteutti jo vuosia vireillä olleen sote-uudistuksen.
Joroisten Demarit edellyttää, että kehitystyö hyvinvointialueilla takaa laadukkaat ja tasapuoliset sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille. Tavoitteena tulee olla, että hoitoon pääsee entistä nopeammin ja matalan kynnyksen palvelut toimivat nykyistä paremmin.

Muita hallituksen merkittäviä tekoja ovat olleet perhevapaauudistus, oppivelvollisuuden laajentaminen eli käytännössä toisen asteen maksuton koulutus, seitsemän päivän hoitotakuu ja epäoikeudenmukaisen aktiivimallin purkaminen. Lisäksi hallitus on muun muassa keventänyt pieni- ja keskituloisten verotusta, alentanut varhaiskasvatusmaksuja, korottanut perusturvaa ja pienimpiä
eläkkeitä sekä lyhentänyt maksuhäiriömerkintöjen kestoa.

Suomessa on nyt satatuhatta työllistä enemmän kuin hallituskauden alussa. Työllisyysaste on ennätyskorkealla. Seuraavalle vaalikaudelle SDP on asettanut 80 prosentin työllisyystavoitteen. Tällä otetaan askeleita kohti täystyöllisyyttä, eli tilannetta, jossa työttömyys on pysyvästi alle viisi prosenttia.
Joroisten Demarit tervehtii kunnianhimoista tavoitetta ilolla, mutta samalla haluaa korostaa, että kokoaikatyöstä on saatava sellainen palkka, jolla tulee toimeen.

Energia on tulevan talven merkittävimpiä kysymyksiä. Meidän pitää Joroisissakin varautua siihen, että sähkönsaantiin liittyy tulevina kuukausina epävarmuuksia. Joroisten Demarit odottaa hallitukselta toimia, joilla varmistetaan, että kotitaloudet ja yritykset selviävät hankalien aikojen yli. On mahdollista, että sähkölaskujen kasvaessa tarvitaan lisää tukitoimia.

Pieniä risuja Joroisten Demarit antaa Marinin hallitukselle Pohjois-Savon unohtamisesta niin sanotussa Itä-Suomi-paketissa. Itä-Suomi saa valtion ensi vuoden budjetista lisätukea, jolla kompensoidaan Venäjän hyökkäyssodan taloudellisia vaikutuksia. Nämä tukimiljoonat valuivat suurelta osin maakunnan ulkopuolelle. Joroisten Demarit toivoo, että hallitus huomioi tämän tulevia
päätöksiä tehdessään. Esimerkiksi maakunnan tieverkko vaatii investointeja.
SDP:n puoluehallitus hyväksyi kokouksessaan tänä syksynä aktiivisen paikallis- toiminnan vision, joka on valmisteltu yhteistyössä piirien ja paikallisosastojen kanssa. Vision mukaan “SDP:n paikallistoiminta on vuonna 2027 osallistavaa, puoleensavetävää ja palkitsevaa”.

Joroisten Demarit ponnistelee tämän toteuttamiseksi ja panostaa uusien jäsenten hankintaan sekä heidän saamisekseen mukaan toimintaan.

Antti Mentula, Päivi Anias, Hannu Savolainen
Joroisten Demareiden julkilausumavaliokunta

Advertisement
%d bloggaajaa tykkää tästä: